BrandwerendheidBrandwerendheid en Brandveiligheid

De afgelopen jaren is de Nederlandse samenleving geconfronteerd met enkele grote branden, die helaas gepaard zijn gegaan met meerdere doden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het thema brandveiligheid opnieuw hoog op de agenda is komen te staan.

Niet alleen de architect en aannemer, ook de gebouweigenaar en brandweer zijn terecht kritisch. Het Bouwbesluit is hierbij het uitgangspunt. Daarin staan de minimale vereisten en regelgeving waar een gebouw of ruimte aan moet voldoen (30 of 60 minuten brandwerend of beter gezegd weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)).

De leden van het FND kennen deze regelgeving als geen ander en kunnen u in iedere situatie voorzien van goed advies, zodat u een brandwerende deur- kozijn oplossing krijgt die aan alle actuele regelgevingen voldoet. De FND deur- en kozijnenfabrikanten testen zowel individueel als gezamenlijk met het geaccrediteerde testinstituut Efectis. De kennis die bij alle partijen aanwezig is, wordt op deze manier gebundeld. Over die maximale zekerheid kunt u beschikken indien u kiest voor brandwerende oplossingen van een van onze FND leden.

De zekerheden van een FND brandwerende deur-kozijn oplossing: de deur is vervaardigd volgens de technische specificaties van het geldende testrapport de deur is getest volgens de in het vigerende Bouwbesluit aangewezen norm NEN 6069 waarin opgenomen de EN 1634-1 (de Europese norm) de deur is getest door een geaccrediteerde instantie op het gebied van brandwerende binnendeuren en binnendeurkozijnen maximale zekerheid door gebundelde expertise

Ontzorgen

Een service die tevens geboden wordt door FND leden is het ontzorgen van de aannemer en opdrachtgever. De binnendeuren kunnen worden ingemeten en worden afgehangen door de producent. Dit afhangen gebeurd vlak voor oplevering zodat de deuren niet beschadigen tijdens het bouwproces. Als het gaat om deuren die te maken hebben met brandveiligheid worden deze voorzien van labels die duidelijk aangeven aan welke eisen deze deur minimaal voldoet. De producent kan de deuren aanleveren inclusief hang en sluitwerk, kozijn en inclusief de montage. U krijgt dan een eindresultaat dat aan alle regelgeving voldoet.