Inbraakveiligheid


Iedere minuut ‘bezoekt’ ergens in Nederland een inbreker een woning. Inbraakveiligheid is dus zeer belangrijk als het gaat om deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk. Dat geldt niet alleen voor de voordeur, maar bijvoorbeeld ook voor achterdeuren of terrasdeuren.

In het Bouw Besluit is vanaf 1 januari 1999 opgenomen dat deuren dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2. Dit geldt in principe voor alle (ver-)nieuwbouw.

Er is door de Nederlandse timmer-, deuren- en hang- & sluitwerkindustrie uitvoerig onderzoek gedaan naar de inbraakwerendheid van houten gevelelementen volgens NEN 5096. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal combinaties van houten gevelelementen met toepassing van specifiek hang- en sluitwerk. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de SKH-publicatie 98-08.

Basis voor gecertificeerde houten gevelelementen is BRL 2211 (Beoordelings-richtlijn voor houten binnendeuren en kozijnen), BRL 0801 (Beoordelings-richtlijn voor houten gevelelementen) en BRL 0803 (Beoordelingsrichtlijn voor houten buitendeuren). De KVT (Kwaliteit van houten gevelelementen), uitgegeven door de NBvT, is de basis voor goede kozijnen. De SKH-publicatie 98-08 is een aanvullend document op de KVT en omschrijft de specificaties voor inbraakwerend geveltimmerwerk.

Deuren
De constructie van het deurblad dient te voldoen aan de eisen conform weerstandsklasse 2. FND leden leveren een zeer breed programma deuren dat voldoet aan de huidige regelgeving, inclusief aparte constructies zoals kruisroedes, paneelconstructies, schrotenconstructies en zelfs deelbare deuren.

Sloten en beslag
Natuurlijk is het naast de deur ook van belang dat het hang- en sluitwerk voldoet aan de geldende inbraakwerendheidseisen. FND leden adviseren u graag over de combinatiemogelijkheden en geschiktheid van het gekozen hang- en sluitwerk.

Infrezingen en montage
Aan de infrezingen en montage van inbraakwerend hang- en sluitwerk worden hoge eisen gesteld. Daarom adviseren FND leden om dergelijk sluitwerk in de fabriek te laten infrezen en monteren. Zodoende ontstaat er een juiste en passende afwerking.

Glas
In deuren die onder weerstandsklasse 2 worden geleverd mag alleen isolerend dubbelglas of (gelaagd) enkelglas van tenminste klasse 3 conform NEN-EN 356 worden toegepast.